Työpaikan ongelmatilanteissa esimies voi kääntyä työterveyshuollon puoleen. Työterveyshuollon psykologit voivat auttaa esimiestä tai työyhteisöä jäsentämään tilannetta eri näkökulmista ja löytämään toteuttamiskelpoisia ratkaisumalleja havaittuun työyhteisöä koskevaan ongelmaan.

Psykologin apu voi olla tarpeen myös organisaation muutostilanteissa, jolloin esimerkiksi työtehtävät ja työntekijät vaihtuvat. Tarttumalla mahdollisiin epäkohtiin ennakoivasti voidaan välttyä myöhemmiltä ongelmilta työyhteisössä.

Myös työpaikkaselvityksen yhteydessä voi nousta työyhteisön toimintaan liittyviä kehittämistarpeita, joissa työterveyspsykologien osaaminen on avuksi.