Lääketieteellisellä työkyvynarviolla tarkoitetaan terveydentilaan liittyvistä ongelmista johtuvan työkyvyn heikkenemisen arviointia. Aloitteentekijä voi olla työntekijä, esimies tai työterveyshuolto. Työntekijä voi myös työterveyshuoltolain mukaan pyytää arviota työkuormituksestaan.

Työkyvynarvioon lähettäminen on esimiehen lakisääteinen oikeus. Työkyvyn arviointipyyntö -lomake löytyy Helmi-intrasta. (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.) Työntekijän tulee olla tietoinen työkykyarviopyynnöstä sekä sen perusteista ja saada yhteisen neuvottelun tuloksena kopio molempien, sekä esimiehen että työntekijän allekirjoittamasta lähetteestä. Työkyvyn arviointi tehdään työterveyshuollossa.

Ennen lääketieteellisten tutkimusten aloittamista työntekijä, esimies ja työterveyshuolto keskustelevat yhdessä. Näin varmistetaan se, että kyseessä on työntekijän sairauteen eikä työpaikkaan liittyvä ongelma. Jos päädytään työkyvyn arvioon, tulee ottaa huomioon että arviointikokonaisuuden läpivienti voi kestää useita kuukausia. Prosessin aikana työterveyshuolto ja esimies pitävät yhteyttä tilanteen etenemisestä.

Esimiehen pyytämästä työkyvynarviosta annetaan kirjallinen lausunto sekä esimiehelle että työntekijälle. Työkyvyn arvio koskee aina senhetkistä tilannetta. Jos työntekijän terveydentilassa tapahtuu muutoksia suuntaan tai toiseen, on tehtävä uusi arvio.

Lähde:

Työterveyskeskuksen opas Paluun tuki – toimintamalli sairauspoissaolojen pitkittyessä (Toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)