Työterveyskeskus on esimiesten tukena selvittämässä työntekijöden työkyvyn tuentarvetta ja kartoittamassa työnteon mahdollisuuksia koko uran ajan. Sairauspoissaolojen kertymiseen puututaan sovitun mallin mukaisesti.

Sairauspoissaoloa 30 päivää:

Esimies ilmoittaa työterveyshuoltoon henkilöistä, joille on kertynyt 30 päivän sairauspoissaolo. Työpaikalla selvitetään yhdessä esimiehen kanssa mistä on kyse ja miten tilanteeseen voidaan vaikuttaa työpaikalla sovittavin toimin.

Työkyvyn tuen tarpeen, työhön paluun mahdollisuuksien arvioimisessa tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. He auttavat työ- ja toimintakykyyn vaikuttavien terveydellisten tekijöiden selvittämisessä niin että esimies voi tukea työntekijän työssä jatkamista ja sinne palaamista toipuessa, sairauden oireesta tai sairaudesta huolimatta.

Sairauspoissaoloa 60 päivää:

Työkyvyn tuen tarpeen, kuntoutustarpeen ja työkyvyn arviointitarpeen selvittäminen, 90 päivää lausunnon tarpeen ennakoiminen.

​Työterveyshuolto ottaa neljä kertaa vuodessa sairauspoissaolojen hallinta -raportin henkilöstöestelmästä, josta ilmenee 60 päivää sairauspoissaolojaksolla olleet. Kyseiseen henkilöön ollaan yhteydessä työkyvyn tuen ja kuntoutustarpeen selvittämiseksi. Tarvittaessa laaditaan työkyvyn tukisuunnitelma tai työhön paluu suunnitelma yhteistyössä esimiehen kanssa.

Lähteet:

Varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta -ohje ja liite (Linkit toimivat vain kaupungin sisäisessä verkossa.)