Kuntoutustarvetta arvioidaan koko työuran ajan työhyvinvoinnin tuen suunnittelun yhteydessä. Kuntoutuksella tuetaan työntekijän jatkamista työssä ilmenneiden oireiden tai sairauksien aiheuttamasta haitasta huolimatta. Työntekijä saa kuntoutusjaksolla valmiuksia tehdä terveyttään ja työkykyään tukevia valintoja jotka tukevat toimintakyvyn ylläpysymistä.