Työterveyshuolto on mukana selvittämässä työkyvyn tuen tarvetta ja kartoittamassa työnteon mahdollisuuksia.