Työn määrää voidaan muokata tilanteen mukaan omassa virastossa/ laitoksessa esimerkiksi muuttamalla työaikoja (kuten vuorotyöstä päivätyöhön), työtapoja ja työnjakoa. Tarvittaessa työntekijä voidaan myös siirtää uusiin tehtäviin esimerkiksi työkierron tai työkokeilun avulla.

Lisätietoa työaikojen muokkaamisen mahdollisuuksista löytyy Työaikajoustot-korista.

Lue haastattelu:

Työn ja työajan muokkaaminen lisäävät työhyvinvointia