Esimiehen tehtävä on seurata työntekijöiden työssä selviytymistä. Työkykymuutosten varhainen havaitseminen ei ole aina helppoa.

Työkykyongelmasta voi hälyttää esimerkiksi:

 • työsuorituksen tai työn laadun heikentyminen
 • lisääntyneet myöhästelyt, sairauslomat ja poissaolot
 • toistuvasti pidentyneet työpäivät
 • käyttäytymisen muutos (kuten välinpitämättömyys tai jatkuva väsymys)
 • työyhteisön ilmapiirin muuttuminen.

Puheeksi ottaminen on suora ja ystävällinen ehdotus keskustelusta, joka osoittaa välittämistä. Esimieheltä tulee löytyä rohkeutta ottaa ongelmat puheeksi ajoissa. Jos aloitteen tekeminen tuntuu vaikealta, tukea voi hakea esimerkiksi omalta esimieheltä tai työterveyshuollosta. Lisäksi voi hyödyntää apuna mentorointia, konsultointia tai vertaistukea.

Puheeksiottamisesta on hyvä muistaa:

 • Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus puuttua työntekijän työkyvyn heikkenemiseen.
 • Puuttuminen osoittaa huolestumista ja välittämistä.
 • Keskustelulle varataan rauhallinen aika ja paikka.
 • Työn tekemiseen liittyviä ongelmia käsitellään esimerkein.
 • Keskustelun painopiste on siinä, kuinka jatketaan eteenpäin.
 • Sovitaan yhdessä siitä, mitä, miksi, kenelle ja kuinka asiasta puhutaan.
 • Annetaan työyhteisölle mahdollisuus olla mukana työkyvyn tukemisessa.

Lähde:

Työterveyskeskuksen opas Varhainen tuki – toimintamalli työkyvyn heiketessä (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)