Paluun tuki -toimintamalli on kehitetty osaksi henkilöstöjohtamista sairauspoissaolojen pitkittyessä. Mallin avulla esimies saa opastusta, kuinka hän voi tukea työntekijää työhönpaluussa pitkän, yli neljän viikon sairauspoissaolojakson jälkeen. Hyvin valmisteltu, onnistunut työhön paluu ja terve työyhteisö voivat ehkäistä sairauspoissaolojen turhaa pitkittymistä.

Paluun tukemiseen sisältyy viisi eri vaihetta: avauskeskustelu sairauden alkaessa, yhteydenpito sairauspoissaolon aikana, paluun valmistelu, työhön palaaminen ja seuranta. Paluun onnistumisen kannalta on tärkeää, että esimiehen lisäksi, työntekijä, työkaverit ovat mukana tukemassa työhön paluussa.

Työpaikan arjessa monet asiat vaikuttavat siihen, miten Paluun tuki -toimintamalli käytännössä etenee ja mitä eri vaiheissa konkreettisesti tapahtuu. Joustavan mallin avulla toimintapa muokkautuu vähitellen työpaikan näköiseksi.

Työterveyskeskuksen opas Paluun tuki – toimintamalli sairauspoissaolojen pitkittyessä (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)