Sairauspoissaoloa 5 kertaa/ 20 päivää/ 12 kk:

Esimiehen tulee keskustella asiasta työntekijän kanssa.

Sairauspoissaoloa 30 päivää tai 10 kertaa/ 12 kk:

30 päivän ohje esimiestyöhön

Esimies ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut joko yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden (30 päivää). Työpaikalla selvitetään voidaanko tilapäisillä järjestelyillä auttaa työntekijän paluuta työhön tai jatkaa työssään paluun jälkeen.

Esimiehellä on mahdollisuus saada tukea työhyvinvoinnintuen suunnitteluun työterveyshuollosta. Työterveysneuvottelussa selvitetään yhdessä työnteon mahdollisuuksia, sairauden tai sen oireiden jatkuessa sekä työntekijän työkyvyn tuentarve ja mahdollisuudet jatkaa työssä.

Lähteet:

Varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta -ohje ja liite (Linkit toimivat vain kaupungin sisäisessä verkossa.)