Hyvinvointijumpilla pyritään madaltamaan liikuntaan osallistumisen kynnystä. Jumpat ovat tehokkaita, yksinkertaisia ja teemoitettuja perusjumppia, jotka ovat suunniteltu yhteistyössä kaupungin työterveyshuollon kanssa. Henkilöstölle tunnit ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tunnit soveltuvat kaikentasoisille liikkujille, erityisesti aloittelijoille. Halukkaille asiakkaille tehdään oman kuntotason seurantaan ja jumpan teemaan liittyvät kuntotestit kauden alussa ja lopussa. Tuntien suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön kunnon ja terveyden edistäminen.