Henkilöstöliikunta toteuttaa erilaisia hankkeita, joilla tuetaan ja edistetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä työurien pidentämistä liikunnan keinoin. Ohjatun toiminnan suunnittelussa huomioidaan eri ikäryhmät. + 60 – Ikivireät -hankkeen tavoitteena on luoda yli 60-vuotiaille kaupungin työntekijöille oma liikuntakurssi, jossa tutustutaan erilaisiin liikunnallista elämäntapaa tukeviin liikuntamuotoihin sekä edistetään arkiaktiivisuutta voimassa olevien liikuntasuositusten mukaisesti.

Lue haastattelut:

Tärkeintä on hyvä olo eikä suorittaminen

Pelailu on miesten juttu