Työkyvyn heikkeneminen tulee osata tunnistaa ja arvioida varhaisessa vaiheessa, jotta työntekijän työssä suoriutumista voidaan tukea ja merkittävät työkykyongelmat ennaltaehkäistä. Esimiehen rooli työkyvyn ja työtehtävän yhteensovittamisessa on tärkeä. Aktiivinen yhteistyö terveydellisten työkykyyn vaikuttavien asioiden osalta työterveyshuollon kanssa tukee esimiestä työhyvinvoinnin johtamisessa työpaikalla.