Työntekijä saa työterveyshuollosta tukea työkykyyn liittyvistä ongelmien selvittämisessä. Kaikki työkykyyn vaikuttavat
tekijät eivät ole terveydellisiä joten työterveyshuolto voi myös ohjata työntekijän muiden tarpeellisten tukipalvelujen piiriin.