Työkyvyn ollessa voimakkaasti alentunut työterveyshuollolla on mahdollisuus käyttää henkilöstöosaston määrärahaa laajoihin kuntoutusselvityksiin ulkopuolisella palveluntuottajalla. Selvityksen avulla pyritään saaman tietoa kuinka työssä jatkamista tai uuteen työhön sijoittumista voidaan vielä tukea käytettyjen tukitoimien lisäksi, sekä arvioidaan työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen edellytyksiä.

Esitys työkyvyn ja kuntoutuksen selvityksestä ei ole esitys uudelleensijoitustoimenpiteiksi. Se voi osoittautua tarpeelliseksi, jos tutkimustulokset ja suoritetut selvitykset ja toimialan tai laitoksen mahdollisuudet uuden työpaikan löytämiseksi sitä edellyttävät. Tällöin toimiala tai liikelaitos järjestää henkilölle kuulemistilaisuuden ja tekee Kaupunginkanslian Henkilöstöosastolle esityksen uudelleensijoitustoimenpiteitä varten.