Työntekijät, joilla pitkäaikaissairaus selkeästi alentaa työkykyä tai oma arvio työkyvystä on heikko, kuuluvat työterveyshuollon säännöllisen seurannan piiriin. Heille tehdään yksilöllinen hoidon, työkyvyn tuen ja kuntoutuksen suunnitelma. Oman työterveyshoitajan kanssa sovittavissa säännöllisissä tapaamisissa tuetaan suunnitelman toteutumista.