Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työkyky on heikentynyt sairauden vuoksi tai joita uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina.
Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää työssä jaksamista tai työhön palaamista esimerkiksi sairauden jälkeen. Kuntoutus on syytä aloittaa ajoissa, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on, että työterveyslääkäri on määritellyt kuntoutustarpeen.

Eläkevakuutusyhtiön ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat mahdollisuus etsiä terveydelle sopivaa työtä silloin kun jäljellä oleva työkyky ei riitä enää oman ammatin työtehtäviin täydellä panoksella. Työkokeilulla voidaan kokeilla uuden työtehtävän sopivuutta toimintakyvyn rajoitteet huomioiden aina kolmen kuukauden ajan. Mikäli oman ammatiln työtehtävät eivät enää ole mahdollisia voidaan päätyä uudelleen koulutukseen terveydellisin perustein.

On tärkeää, että kuntoutuja saa työnantajalta tarpeeksi tukea työhön paluun suhteen. Esimiehen on hyvä keskustella tilanteesta ja etsiä siihen ratkaisuja yhdessä kuntoutujan kanssa. Työtehtäviä on muutettava niin, että ne ovat työkyvyn kannalta sopivia. Kuntoutuksella pyritään parantamaan alentunutta työ- ja toimintakykyä niin että työn tekeminen on mahdollista joko kokopäivätyössä tai osapäivätyössä eläkeikään saakka.

Lähteet:

Kelan sivut

Onnistuneesti takaisin töihin ammatillisella kuntoutuksella. Kevan tutkimuksia 2/2012.