Työssä jaksamista voidaan tukea muokkaamalla työtä kevyemmäksi esimerkiksi muuttamalla työaikoja (osa-aikatyö) tai työtehtäviä. Työn muokkaaminen kannattaa, koska siitä hyötyvät niin työntekijä kuin työnantajakin. Työnantajalta säästyy myös rahaa, kun ei tarvitse maksaa varhaiseläkemenoperusteista maksua työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneestä.

Kevan sivut

Lue haastattelu:

Työn keventäminen auttaa pysymään pidempään töissä