Työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista tarvitaan viimeistään silloin, kun Kelan sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä.

Työntekijä saa Kelalta pyynnön toimittaa työterveyshuollon kannanoton työkykyyn ja työn jatkamisen mahdollisuuksiin ennen kuin Kelan sairauspäivärahakausi on jatkunut 90 päivää. Kannanottoon liittyen työterveyshuolto ottaa yhteyttä esimieheen työnteon mahdollisuuksien selvittämiseksija/ tai aktivoi työterveysneuvottelun asian tiimoilta.

Työntekijän toimittaessa lausunnon Kelaan jonka perusteella sairauspäivärahan maksu jatkuu keskeytyksettä. Kela keskeyttää päivärahan maksun mikäli työntekijä ei ole toimittanut lausuntoa ajoissa.

Lähde:

Työkyvyn tuki ja sairauspoissaolojen hallinta -ohje (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)