Osatyökykyisten jääminen ennenaikaiselle eläkkeelle kasvattaa työnantajan eläkemaksuja huomattavasti. Osatyökykyisten työkyvyn hyödyntämiseksi kannattaa etsiä uusia ratkaisuja, joita voivat olla esimerkiksi osa-aikatyö tai vakanssin puolittaminen (kaksi työntekijää samalla vakanssilla). Muita vaihtoehtoja ovat uudelleensijoitus tai osatyökyvyttömyyseläke. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei koidu työnantajalle varhaiseläkemenoperusteista maksua, toisin kuin täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Työvuoroergonomialla saadaan jaksamista vuorotyöhön ja se on välttämätöntä osatyökykyisellä vuorotyöntekijällä.