Tehostettua tukea tarvitaan silloin, kun varhainen tuki, hyvä hoito ja kuntoutus eivät riitä ratkaisemaan työssä selviytymisen ongelmia.