Työntekijän psyykkisiä voimavaroja voidaan tukea varmistamalla, että työn vaatimukset ovat sopivassa suhteessa työntekijän omiin voimavaroihin. Liiallinen kuormittuminen työssä aiheuttaa stressiä. Myös työyhteisön ilmapiiri ja ristiriidat vaikuttavat psyykkisiin voimavaroihin. Motivaatiota työn tekemiseen voidaan vahvistaa kehittämällä osaamista ja työtehtäviä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tehtäväkiertoon ja urakehitykseen. Lisäksi koko työyhteisön sosiaalinen tuki on tärkeää. Työterveyspsykologin palveluja, kuten yksilöiden ohjausta ja neuvontaa sekä työyhteisön ja esimiehen valmennusta voidaan käyttää tukitoimina. Työntekijällä on myös oma vastuu hyvinvoinnistaan. On syytä varmistaa työstä palautuminen vapaa-ajalla. Palautumista tukevat säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio sekä riittävä uni. Henkistä irrottautumista työstä tukevat muun muassa sosiaaliset suhteet ja työstä poikkeavat elämykset.