Uudet työntekijät on hyvä perehdyttää myös työkyvyn tukimuotoihin, kuten Työterveys Helsingin ja henkilöstöliikunnan palveluihin, hyvinvointi- ja työkykyvalmennuksiin, uudelleensijoitukseen ja kuntoutuksiin.