Johtamisen laadulla on vaikutusta työkykyyn. Selkeä johtaminen ja töiden järjestely, oikeudenmukaiset ja yhteiset pelisäännöt, luotettava ja avoin vuorovaikutus sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön voivat olla työkyvyn kannalta jopa merkittävämpiä tekijöitä kuin työntekijän terveys. Työpahoinvoinnin ja sairauspoissaolojen taustalla saattaa olla esimerkiksi ristiriitaisia odotuksia, puutteellinen työn hallinta tai epäoikeudenmukaiseksi koettu johtaminen.

Vinkkejä hyvään johtamiseen:

  • Keskity olennaiseen ja keskustele säännöllisesti työn tavoitteista.
  • Varmista, että tavoitteet ja resurssit ovat tasapainossa.
  • Toimi joustavasti ja tee yhteistyötä muiden kanssa.
  • Ole oikeudenmukainen – kohtele kaikkia samojen sääntöjen mukaan.
  • Ole kiinnostunut työntekijöistä ja ole heidän käytettävissään.
  • Rakenna positiivista ilmapiiriä esimerkilläsi.
  • Motivoi, tue ja jaa onnistumisen kokemukset.
  • Huolehdi itsestäsi.

Lähde:

Varhainen tuki -opas esimiehille (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)