Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan tukea työntekijöiden työkykyä ja ennaltaehkäistä työkykyriskejä. Esimerkiksi tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen sekä työntekijöiden motivaation ja psyykkisten voimavarojen tukeminen ovat osa työkyvyn johtamista. Uudet työntekijät on hyvä perehdyttää työkyvyn tukimuotoihin.