Työturvallisuuslain (738/2002/10§) mukaan jokaisella työpaikalla tulee olla tehtynä järjestelmällinen vaarojen kartoitus, jonka tarkoituksena on selvittää: mitkä ovat työpaikan keskeiset vaaratekijät, miten ne ilmenevät ja mitkä ovat parhaat keinot vaarojen torjumiseksi. Kaikkia tunnistettuja vaaratekijöitä ei aina voida kokonaan poistaa ja tällöin tulee arvioida jäljelle jäävän riskin merkitystä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta sekä määrittää torjuntatoimenpiteet.