Työyhteisön ilmapiirillä on vaikutusta työkykyyn. Yhteiset pelisäännöt lisäävät oikeudenmukaisuutta ja luottamusta, jotka ovat työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden kannalta keskeisiä tekijöitä. Epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen kannattaa puuttua ajoissa, sillä ne vaikuttavat työhyvinvointiin kielteisesti ja voivat lisätä sairauspoissaoloja. Kaupungin Sopuisasti Stadissa -opas ohjeistaa ristiriitatilanteiden sovittelemisessa. Työterveyspsykologin palveluja, ohjausta ja tukea voidaan käyttää tukitoimina.