Työterveyskysely on työterveyshuollon toteuttama koko Helsingin kaupungin henkilöstön kattavan työterveyden ja työssä jaksamisen kartoitus, joka toteutetaan vuorovuosin Kunta10-tutkimuksen kanssa. Jokainen kyselyn täyttänyt saa vastaustensa perusteella henkilökohtaisen palautteen, jonka avulla voi arvioida omaan työkykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja tarvittaessa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto on kehitellyt erilaisia ryhmätukimuotoja (muun muassa stressinhallinta, voimavararyhmä) vastatakseen myös työterveyskyselystä nouseviin asiakkaiden tarpeisiin.