Työkyvyn perusta on työyhteisön toimivuudessa. Hyvä ilmapiiri tukee työkykyä. Työyhteisön toimivuutta on tärkeää arvioida ja kehittää.