Työhöntulotarkastus tehdään toimeen tai yli vuoden pituiseen työsuhteeseen valitulle henkilölle tai mikäli työtehtävät oleellisesti muuttuvat. Tarkastus on tehtävä ja työntekijän toimitettava saamansa lausunto esimiehelle ennen työsuhteen solmimista. Tarkastuksessa arvioidaan työntekijän terveydellisiä edellytyksiä suunniteltuun työhön. Lisäksi työntekijä saa henkilökohtaisia neuvoja oman työkykynsä ylläpitämiseen.

Työntekijän on toimitettava selvitys terveydentilastaan esimiehelleen ennen kuin hän ryhtyy työhön ja hänen kanssaan tehdään työsopimus.Viranhaltijalle annetaan viranhoitomääräyksessä määräaika (30 päivää), jonka kuluessa selvitys on esitettävä. Jos hyväksyttävää selvitystä ei esitetä määräajassa, virkasuhde raukeaa.Työhöntulotarkastusta ei ole yleensä syytä tehdä, jos henkilö otetaan kaupungin palvelukseen enintään vuoden ajaksi. Esimiehen tulee huolehtia siitä, että aika työhöntulotarkastukseen varataan heti, kun on selvillä, kuka tehtävään otetaan. Työntekijä saa lähetteen työhöntulotarkastukseen esimieheltään (Lv 344). Työntekijän tulee täyttää työhöntulotarkastuksen esitietolomake (joka löytyy työterveyshuollon intranet-sivuilta) ja toimittaa se työterveyshuoltoon.Työhöntulotarkastus on työntekijälle maksuton.