Työterveyshuolto antaa neuvontaa ja ohjausta työntekijöiden terveyttä sekä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa. Yksilöllinen neuvonta tapahtuu pääosin vastaanottokäyntien yhteydessä. Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa asiakkaita myös henkilöstöliikuntaan, erityisesti kohdennettuihin ryhmiin ja liikuntaneuvontaan. Työyhteisöille työterveyshuolto tarjoaa apua työhyvinvoinnin kehittämisessä.