Jos työhön liittyy erityinen sairastumisen vaara, on työterveyshuolto lakisääteisesti velvoitettu tekemään työntekijälle terveystarkastuksia. Tarkastukset tehdään työsuhteen alkaessa sekä määräajoin työn jatkuessa, yleensä 1-5 vuoden välein.

Lakisääteisen terveystarkastuksen sisältö määräytyy työn vaaratekijöiden perusteella. Terveydentilan arvioinnin lisäksi työntekijä saa ohjausta, kuinka itse voi torjua terveyshaittoja. Tarkastuksen tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien, oireiden ja ammattitautien ehkäisy.

Työterveyshuolto lähettää kutsun työpaikalle, ja esimiehen velvollisuutena on huolehtia tarkastuksiin osallistumisista. Tarkastuksesta annetaan esimiehelle lausunto tai yhteenveto sekä mahdolliset suositukset. Työsuojelutoimikunta saa myös yhteenvedon tarkastuksista olleista työympäristöongelmista.