Työterveyshuolto tarjoaa esimiestyön tueksi palveluita, kuten työpaikkaselvityksiä, työhyvinvointia tukevia palveluita, esimieskonsultaatioita ja esimiehen oman jaksamisen tukea sekä kriisi- ja ongelmatilanteiden tukea.