Työyhteisön turvallisuudesta ja terveellisyydestä vastaaminen on työnantajan vastuulla. Sitä tukevat hyvä yksilöiden johtaminen ja työyhteisön toimivuuden varmistaminen. Turvallisuusjohtaminen on osa tämän päivän johtamistyötä.