Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi sekä työstä ja työympäristöstä johtuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi.