Työkyvyllä tarkoitetaan ihmisen voimavarojen ja työn välistä yhteensopivuutta. On tärkeää ennaltaehkäistä työkykyriskejä edistämällä työhyvinvointia ja työterveyttä. Varhainen tuki -toimintamalli auttaa esimiestä tunnistamaan työkyvyn heikkenemisen merkit riittävän varhain, ottamaan ne puheeksi sekä etsimään ratkaisuja tilanteeseen. Tehostettua tukea tarvitaan silloin, kun varhaisen tuen toimet eivät riitä ratkaisemaan työssä selviytymisen ongelmia.