Vuorokautinen ja viikoittainen työaika voidaan järjestää joustavasti sopimalla niin sanotusta. vuosityöajasta, jolloin työajan tulee tasoittua virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi enintään vuoden aikana. On mahdollista sopia myös esimerkiksi puolivuosityöajasta, jolloin tasoittumisjakso on puoli vuotta. Tasoittumisjakson työtuntimäärä on kunkin työaikajärjestelmän mukainen viikkotyöaika kerrottuna tasoittumisjakson viikkojen lukumäärällä. Tasoittamisjakson työtuntimäärästä vähennetään kuitenkin yksilöllisesti muun muassa vuosilomat, arkipyhät sekä virka- ja työvapaat.

Vuosityöajassa vuorokautinen ja viikoittainen työaika voidaan sopia virka- ja työehtosopimusten mukaisia työaikoja pidemmiksi. Käytännössä siis joinakin viikkoina työaika voi olla pidempi ja joinakin viikkoina vastaavasti lyhyempi. Tavoitteena on, että plus- tai miinussaldoa ei ole tasoittumisjakson lopussa. Vuosityöajassa on otettava huomioon määräykset vuorokausilevosta ja viikoittaisesta vapaa-ajasta.

Vuosityöajan tavoitteina ovat muun muassa

  • toiminnan ja työn parempi suunnittelu
  • työajan joustavuuden lisääminen
  • henkilöstöresurssien kohdistaminen toiminnan tarpeen mukaan
  • vapaiden pitäminen töiden järjestelyn kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana.

Vuosityöaika soveltuu erityisesti kausiluonteisiin töihin, ruuhkahuippujen tasaamiseen ja tavanomaisesta poikkeaviin toimintoihin ja olosuhteisiin. Se esimerkiksi mahdollistaa vapaajaksot joko kesä- tai talvikuukausina. Järjestely voi olla pysyvä tai määräaikainen.

Vuosityöajasta sovitaan paikallisesti henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Lue haastattelu:

”Hengissä eläkkeelle”