Vuosilomien pitäminen kannattaa suunnitella järkevästi etukäteen. Niiden pitämisajankohdasta voidaan sopia entistä enemmän ja niitä voidaan jättää säästöön. Vuosilomien pitämisestä sovitaan aina esimiehen kanssa.