Vuorotteluvapaata voi saada kokoaikatyötä tekevä, kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde ja työssäolo on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ennen vuorotteluvapaan alkamista tehnyt työtä vähintään 16 vuotta.

Vuorotteluvapaan pituus on yhdenjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää.

Vuorotteluvapaasta sovitaan työnantajan kanssa ja tehdään kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu vuorotteluvapaan ajaksi ottamaan palvelukseensa työttömänä työnhakijana olevan henkilön.

Työtön työnhakija voidaan palkata muuhunkin kuin osa-aikalisälle lähtevän tehtävään. Osa-aikalisäjärjestely perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen, joten järjestely edellyttää työnantajan suostumista järjestelyyn.

Esimerkki:

Osastopäällikön lähtiessä vuorotteluvapaalle, hänen sijaisekseen siirtyy osaston erityissuunnittelija ja hänen sijaisekseen suunnittelija, jonka sijaiseksi palkataan työtön työnhakija.

Vuorotteluvapaaohje (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Vuorottelusopimuslomake