Työntekijän lapsen tai muun samassa taloudessa vakituisesti asuvan alle 12-vuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata. Vanhemmat voivat myös hoitaa lasta vuorotellen. Sama oikeus vapaaseen on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa (niin sanottu etävanhempi).

Vapaan tarpeesta on ilmoitettava työnantajalle heti kun mahdollista. Tilapäistä hoitovapaata on mahdollista saada enintään neljä työpäivää kerrallaan ja palkkaa voi saada enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä.