Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata, jos hän on ollutkaupungin palveluksessa yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Osittaista hoitovapaata on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen aiottua vapaata.

Osittaista hoitovapaata voidaan myöntää lapsen hoitamiseksi siihen saakka kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (poikkeustilanteessa kunnes kolmas lukuvuosi päättyy). Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen hoitoon työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Kela maksaa osittaista hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä uudelleen ensi- ja toisluokkalaisen vanhemmille. Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaika on enintään 30 tuntia viikossa.

Kelan sivut: osittainen hoitoraha

Lue haastattelu:

Osittainen hoitovapaa auttaa arjessa