Hoitovapaata myönnetään alle kolmevuotiaan lapsen hoitamista varten. Oikeus hoitovapaaseen on lapsen molemmilla vanhemmilla tai ottovanhemmilla.

Hoitovapaata myönnetään enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja ja työntekijä muusta sovi. Hoitovapaata voi pitää vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata.

Hoitovapaata on haettava työnantajalta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

Ottolapsen vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu siihen asti, kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta, kuitenkin enintään siihen asti, kun lapsi aloittaa koulun. Kaupungin palveluksessa olevalla ottoäidillä tai ottoisällä on oikeus saada ottolapsen hoitamiseksi myönnettävän vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa tietyin edellytyksin.