Erityisäitiysvapaata myönnetään ajalta, jonka työntekijä on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään. Henkilölle on ensin pyrittävä järjestämään raskauden ajaksi vaaratonta ja ammattitaitoon sopivaa työtä. Erityisäitiysvapaa tulee kyseeseen, jos vaaratonta työtä ei pystytä järjestämään. Erityisäitiysrahan myöntämisen perusteena on lääkärin lausunto tai työnantajan selvitys siitä, ettei riskitöntä työtä pystytä järjestämään. Erityisäitiysvapaa kestää enintään siihen saakka, kun työntekijän oikeus äitiysrahaan alkaa.

Kelan sivut aiheesta