Äitiysvapaata myönnetään 105 arkipäivän ajaksi. Oikeus äitiysvapaaseen alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Äitiysvapaata on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Hakemukseen on liitettävä lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta. Työntekijällä on tällöin oikeus saada varsinainen palkkansa ajalta, johon sisältyy äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää.