Työntekijällä on lakisääteinen oikeus perhevapaisiin, kunhan hän noudattaa laissa määrättyjä ilmoittautumisaikoja. Pääsääntöisesti perhevapaita on haettava kaksi kuukautta ennen perhevapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, määräaika on kuukausi. Perhevapaalle jäävällä on vapaan päätyttyä oikeus palata työhönsä tai vastaaviin töihin.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

Hoitovapaa (Linkit toimivat vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Lue myös:

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -sivusto

Työterveyslaitoksen Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -sivusto

Lue haastattelu:

Perheystävälliset vapaat ovat hyväksi