Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on heikentyntyt sairauden, vian tai vamman takia vähintään 2/5. Lisäksi edellytetään, että ja hänen työtulonsa putoavat vähintään 40 prosenttia entisestä työstä. Hakemisen edellytyksenä on lääkärin antama B-lausunto, jossa sairauden kestoksi arvioidaan vähintään vuosi. Osatyökyvyttömyyseläke myönnetään määräaikaisena osakuntoutustukena, jos on odotettavissa, että työkyky palautuu.

Osa-aikatyöstä tulee päästä sopimukseen työnantajan kanssa. Koska osa-aikatyön järjestyminen mahdollistaa työssä jatkamisen henkilölle, jolla on riittävä työkyvyn alenema osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi, tulee esimiehen mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään hänelle osa-aikatyö. Työajan suunnittelussa tulee huomioida henkilön työkyky. Siksi pitkät jaksotukset työ- ja vapaa-ajassa (kuten viikko työssä, viikko vapaana) eivät yleensä ole tarkoituksenmukaisia.

Esimerkki 1:

Henkilö on työssä kokoaikaisesti kolme työpäivää ja kaksi työpäivää vapaalla, esimerkiksi maanantaista keskiviikkoon työssä ja osa-aikaeläkkeellä torstain ja perjantain.

Esimerkki 2:

Henkilö on työssä joka päivä, mutta lyhentää päivittäistä työaikaansa.

Ohje osa-aikaeläkejärjestelyistä, Helmen sivut aiheesta (Linkit toimivat vain kaupungin sisäisessä verkossa.)