Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa. Jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin eläkeuudistus ei vaikuta, vaan osa-aikaeläke jatkuu normaalisti, mikäli osa-aikaeläkkeen edellytykset täyttyvät.

Helmi-intra (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Lue haastattelu:

Täysillä työelämässä mukana