Osa-aikatyö on mahdollista myös siten, että henkilön elämäntilanteen mukaan lyhennetään työaikaa.

Esimies harkitsee, onko osa-aikatyö mahdollista järjestää, työyhteisön työ- ja henkilöstötilanne huomioon ottaen. Työsuhteiselle tehdään uusi työsopimus osa-aikatyöstä ja viranhaltijalle myönnetään osittaista palkatonta virkavapaata.

Esimies ja osittaista hoitovapaata hakeva voivat sopia vapaan järjestelyistä haluamallaan tavalla, esimerkiksi lyhennetyn työajan pituudesta, lyhennyksen sijoittelusta ja vapaan kestosta.