Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja asetukseen.

Opintovapaata voi saada Helsingin kaupungin palveluksessa viiden vuoden aikana yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään kaksi vuotta. Opintovapaata voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Kun opintovapaalain edellytykset täyttyvät, on virka- tai työvapaa haettava opintovapaana.

Helmi-intra (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)