Liukuva työaika antaa joustavuutta työajan käyttöön siten, että henkilö voi liukumien puitteissa valita työhöntulonsa ja sieltä lähtönsä. Päivit­täistä työaikaa voidaan liu'uttaa aamuliukuman, iltaliukuman ja ruokailutauon yhteydessä. Määritelty kiinteä työaika on kuitenkin tehtävä täyteen.

Liukumarajoista voidaan tarvittaessa poiketa sopimalla siitä esimiehen kanssa. Liukuvan työajan puitteissa on mahdollista työskennellä myös viikonloppuna sopimalla siitä esimiehen kanssa.

Liukuva työaika mahdollistaa saldon kerryttämisen siten, että säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti kussakin työaikamuodossa enintään viikkotyöajan verran (plussaldo) ja alittua jatkuvasti enintään 6 tuntia (miinussaldo). Saldojen pitämisestä sovitaan esimiehen kanssa.

Liukuvan työajan tarkemmasta käytöstä, kuten plussaldon käytöstä ja liukumarajoista, sovitaan virasto- ja liikelaitoskohtaisesti.

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat virasto- ja osastopäälliköt, eivät voi käyttää liukuvan työajan saldovapaita, vaikka kaupungin käytännön mukaan käyttävät leimauslaitetta. He voivat olla poissa esimiehen luvalla.

Saldojen käyttöohje (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)