Kaupungin palveluksessa olevalla on mahdollisuus hakea tarvittaessa harkinnanvaraista palkatonta virka- tai työvapaata. Virka- ja työvapaan myöntäjä harkitsee, myöntääkö hän vapaata ja miksi aikaa. Harkinnassa on otettava huomioon muun muassa se, miten työtehtävät mahdollisen virka- tai työvapaan aikana voidaan hoitaa. Lisäksi virka- tai työvapaan hakijoita on kohdeltava tasapuolisesti. Palkatonta vapaata voi pitää myös ennen kuin vuosilomat on pidetty.

Helmi-intra (Toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Lue haastattelu:

”Halusin elää tätä hetkeä”